Cookie Policy

POLITYKA PRYWATNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

W celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w art.13 ust.1, – informuje się, że:

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych przez serwisy:

 • www.parkmoniuszki.pl
 • www.nexx.pl
 • www.vandapark.pl
 • www.nexxwgorach.pl
 • www.panoramabangow.pl
 • www.zimowaapartamenty.pl

2. Serwisy zbierają wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nich oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych osobowych (ADO)

Administratorem danych osobowych jest firma NEXX DEVELOPER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, ul. Borowinowa 25, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001022280, NIP: 6381752880, REGON: 241071111 reprezentowana przez właściciela firmy oraz wyznaczoną przez ADO Osobę – Procesora do Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemu Informacyjnego (ASI) do ochrony prywatności na stronie Internetowej.

III. Kontakty z Procesorem wyznaczonym do Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemu Informacyjnego (ASI)

Procesor; można się skontaktować, przesyłając list polecony na adres pocztowy NEXX DEVELOPER spółka z o.o., 43-230 Goczałkowice-Zdrój Borowinowa 25 lub wiadomość mailową na adres zbigniew@nexx.pl.

1. Mysłowice ASI; można się skontaktować, przesyłając list polecony na adres pocztowy NEXX Developer sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, Chopina 34A lub wiadomość mailową na adres b.nawalany@nexx.pl.

2. Siemianowice ASI; można się skontaktować, przesyłając list polecony na adres pocztowy NEXX Developer sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, Chopina 34A lub wiadomość mailową na adres b.nawalany@nexx.pl.

3. Goczałkowice ASI; można się skontaktować, przesyłając list polecony na adres pocztowy NEXX Developer sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, Chopina 34A lub wiadomość mailową na adres b.nawalany@nexx.pl.

4. Chorzów ASI; można się skontaktować, przesyłając list polecony na adres pocztowy NEXX Developer sp. z o.o., 41-400 Mysłowice, Chopina 34A lub wiadomość mailową na adres b.nawalany@nexx.pl.

IV. Cel zbierania danych osobowych

1. Państwa dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy handlowej posprzedażowej obsługi
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.)
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
 • prowadzenia systemu komentarzy,
 • świadczenia usług społecznościowych,
 • promocji oferty Administratora,
 • marketingu, remarketingu, afiliacji,
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych,
 • windykacji należności,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

V. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VII. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VIII. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: zbigniew@nexx.pl

3. Użytkownik Serwisu ma prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii.

4. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.

5. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
Organy innych Państw:
https://uodo.gov.pl/pl/60

IX. Zabezpieczenie danych osobowych

1. NEXX Developer Sp. z o.o. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.

2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.

3. Nexx Developer Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

X. Pliki Cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.

3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

XI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.

2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 03.06.2024 r. i zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Prywatności z dnia 25.03.2023 r.

PLIKI COOKIES

Pliki “cookies” (tzw. “ciasteczka”) to pliki tekstowe przechowujące aktywność użytkownika na danej stronie. Ich głównym celem jest ułatwianie użytkownikowi nawigacji po stronie oraz dopasowanie jej do indywidualnych preferencji użytkownika. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.
Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?


Sesyjne pliki cookie 

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.


Pliki służące do analiz 

Ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania ze strony. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.


Pliki cookie używane do targetowania 

Pliki cookie zapamiętujące informacje podane przez użytkownika służące do personalizacji korzystania ze strony czy umożliwiające proponowanie użytkownikowi promocji i innych informacji dostosowanych do jego/jej preferencji.


Usuwanie plików “cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.